Du måste flytta på dig nu.

English Translation

We have to move now.

jag förstar inte varför svaret ar “du”? borde det vara “vi”?

Jag förstår inte heller. Men när det står “flytta på dig” kan subjektet inte vara annat än du.