Drzwi pozostają zamknięte. (Sentence Note)

pozostać ‑stanę ‑niesz pf, impf pozostawać ‑staję ‑jesz ‑stawaj = to stay, remain, be left