Dowiedział się, że udawała że jest w ciąży. (Sentence Note)

  • udać udam udasz udadzą (pf), (impf) udawać udaję -jesz = to pretend, feign, dissemble.
  • & się + Dat = to be successful, succeed. udało mu się = he succeeded.
  • & się do + Gen = to head for, go to, embark on