Doszło do tego, że musiałem ukrywać się przed właścicielem. (Sentence Note)

  • ukryć (ukryję -jesz) (pf), (impf) ukrywać = to hide, conceal. ~ się = to hide oneself
  • ukrycie (noun) = a hidden place
  • ukryty (adj) (ukryci) = hidden, concealed, covert
  • nieukrywany (adj) = unconcealed