Dostarczę możliwie jak najszybciej.

  • możliwy aj = possible. ~we it’s possible. av możliwie = possibly, as possible
  • możliwie jak najszybciej = as quickly as possible, as soon as possible