Dostałem szóstkę z francuskiego.

Dostałem szóstkę = I got a six (In Poland, the grading system works on numbers rather than letters)