Dostałem od niej list. (Sentence Note)

  • dostać ‑stanę ‑niesz pf, impf dostawać ‑staję ‑jesz ‑stawaj 1] to get, receive. + się + do + Gen = to get into, get to
    2] dostać ‑stoję ‑stoisz ‑stój pf = to be able to stand in place