Doskonale wiedział, że nie zostało mu już dużo życia. (Sentence Note)

Doskonale wiedzieć = phrase = to know perfectly, to know full well