Dopilnuj, aby przyszli tu późno. (Sentence Note)

  • dopilnować ‑nuję ‑jesz pf, impf dopilnowywać ‑wuję ‑jesz +G = to look after, tend to, to see through (to the end), ensure.
  • pilnować ‑nuję ‑jesz impf, pf przypilnować or popilnować +G = to tend, mind, look after
  • upilnować ‑nuję ‑jesz pf +G = to keep from harm