Dopiero po trzech dniach dowiedziałem się, że zaginęła.(Sentence Note)

Note: - zaginąć (-nę -nisz) (pf) = become lost, disappear without a trace

  • (related verb) ginąć (ginę -niesz) (impf), (pf) zginąć 1) die, perish, die out 2) vanish
1 Like