Dopiero co ukończyła college, więc brak jej doświadczenia.

  • Dopiero co = only just, only recently, barely