Domyślam się, że nie umiesz tego zrobić.

domyślić się (‑lę ‑lisz) pf, impf domyślać się +G = to guess, imagine, suppose, conjecture

1 Like