Domyślam się dlaczego nie lubisz mnie tak bardzo. (Sentence Note)

domyślić się ‑lę ‑lisz (pf), (impf) domyślać się +G = to guess, imagine, suppose, conjecture