Dom na rogu wygląda na opuszczony. (Sentence Note)

  • opuszczony aj = desolate, forsaken
  • opuścić opuszczę ‑ścisz pf, impf opuszczać 1] leave, abandon, leave out. 2] let down, lower (flag, etc).
  • & się +w+Loc = to fall behind in