Dokończ opowieść.

  • dokończyć -czę -czysz (pf), (impf) dokańczać = finish, complete, conclude, finish off
  • Dokończ (imperative) opowieść = (literally) = Finish the story.