Dokonałem odkrycia.(Sentence Note)

dokonać -am -asz (pf), (impf) dokonywać -nuję -jesz or -nywam -asz + Gentive = to accomplish, perform (action). & się = to come to pass, be