Dobrze ci tak, że nie zdałeś egzaminu. W ogóle się do niego nie uczyłeś.

Dobrze ci tak = phrase = it serves you right, it’s your own fault