Dobry lekarz zdołał wyleczyć córkę premiera. (Sentence Note)

  • zdołać ‑am ‑asz pf + infin = to manage (to do)