Dobre poznanie kogoś zawsze wymaga czasu.(Sentence Note)

  • poznanie (noun) knowing, getting to know, familiarity. acquired knowledge
  • poznać (-am -asz) (pf), (impf) poznawać (-znaję -jesz) (transitive) = to meet, to come to know, recognize.