Do kogo Tom szepcze?

szepnąć ‑nę ‑niesz pf, impf szeptać ‑c[z]ę ‑[c]zesz = to whisper