Do czego zmierzasz?(Sentence Note)

zmierzać (-am -asz) (impf) do+Genitive = to head toward, tend toward, drive at