Dłużej tego nie wytrzymam. (Sentence Note)

  • wytrzymać ‑am ‑asz (pf), (impf) wytrzymywać ‑muję ‑jesz = to last, withstand, bear, endure, stand up to
  • Dłużej tego nie wytrzymam = I can’t stand this (any) longer.