Det var bara ett år sedan.

shouldn’t it be: det var bara för ett år sedan

Look here: Det var bara ett år sedan. - Swedish example sentence - Tatoeba

“Kriget bröt ut för ett år sedan.”
“Det var bara ett år sedan kriget bröt ut.”

1 Like