Det här ägde rum följande dag.

English Translation

This took place on the following day.

hej allihopa, kan nagon förklara varför inte “ägda”

1 Like

“Ägde” är preteritum av verbet äga (äga, ägde, ägt). Ägda är ett böjt particip och ganska ovanligt: “tillgångar ägda av staten” (vanligare: “tillgångar som ägs av staten”).

1 Like