Desperacko potrzebowała pieniędzy. (Sentence Note)

  • desperacki aj = desperate. av = desperacko = desperately