Denerwuję cię, prawda? (Sentence Note)

  • denerwować -(wuję -jesz) (impf), (pf) zdenerwować = to upset, to make angry, to distract.