Den här ölen har hög alkoholhalt.

En av de djupaste mysterierna av det svenska språket gäller skillnaden mellan “en öl” och “ett öl”. Dock trodde jag att den här situationen entydigt kräver “ett öl” då meningen inte handlar om ett glas öl eller två glas öl men hellre diskuterar vilken sorts öl det är. Varför alltså inte “det här ölet” i stället för “den här ölen”?

2 Likes

Det måste vara ölen som dricks för tillfället, kanske jämför man två olika glas öl. Men “det här ölet” är generellt bättre.

2 Likes

On my (ahem) other language learning site it said that “en” is used for a glass of generic beer and “ett” for a branded or specific type of beer. So “ta en öl” is to go for a beer. Is this correct?

2 Likes

Yes, definitely!

Post must be at least 20 characters. :wink:

2 Likes