David umie płynnie mówić po francusku.

  • płynny adj fluent, fluid, liquid. av płynnie fluently, smoothly