Damy wywiad po południu.(Sentence Note)

  • wywiad (mi noun) = 1] interview. 2] state security apparatus
  • wywiadowca (mp) = interviewer, interrogator, army scout. intelligence officer
  • wywiadowczyni (female of wywiadowca)
  • wywiadowczy (adj) intelligence (officer, etc)
1 Like