Dam ci co tylko chcesz.

co tylko = whatever, anything

1 Like