Dał za wygraną. (Sentence Note)

wygrana (feminine noun, declination like adjective) = winnings, prize money.

  • dać za wygraną = give up for lost