Dach został uszkodzony podczas burzy.

  • uszkodzony aj = damaged
  • uszkodzić ‑dzę ‑dzisz uszkodź pf, impf uszkadzać trans = to harm, damage