Czytałem emocjonującą powieść.

emocjonujący = active adjective = exciting, thrilling, emotion-laden