Czynsz proszę płacić z góry. (Sentence Note)

  • czynsz (mi noun) = rent
  • czynszowy (adj) = rental
  • czynszówka (-wek) (f noun) = tenement house
  • czynszować (-szuję -jesz) (impf), (pf) oczynszować (archaic) = to levy rent