Czym to było spowodowane? (Sentence Note)

spowodowany aj + Instr = caused by