Czy znasz powody, dla których nie przyjęliśmy cię?

  • przyjąć przyjmę -miesz (pf), (impf) przyjmować -muję -jesz = to accept, receive, adopt (attitude).
  • (intrans) & się = to become accepted, catch on
  • przyjmować kogoś = phrasal verb = 1] to take someone on, to hire someone 2] to take someone in