Czy zdajesz sobie sprawę, w jakim niebezpieczeństwie jesteś? (Sentence Note)

  • niebezpieczeństwo (n noun) = danger, menace, hazard, peril, jeopardy. threat
  • niebezpieczeny (adjective) = dangerous, unsafe, perilous