Czy wyślesz to pocztą? (Sentence Note)

  • wysłać wyślę ‑lesz ‑ślij pf, impf wysyłać = to send