Czy wierzysz we wróżki? (Sentence Note)

  • wróżka ‑żek (f noun) = 1] a fortune‑teller 2] a fairy
1 Like