Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? (Sentence Note)

  • wejrzenie (n noun) = a glance.
  • ‘miłość od pierwszego wejrzenia’ = love at first sight
  • wejrzeć -rzę -rzysz (pf), (impf) wglądać do+Gen = glance into, look into, examine