Czy w Japonii jest podobne powiedzenie? (Sentence Noun)

Note: powiedzenie (noun) = saying. ‘dużo do powiedzenia’ = a lot to say

  • powiedzieć (powiem powiesz powiedzą) (pf), (impf) mówić (-wię -wisz) = to say, speak, talk