Czy twoje wystąpienie było bez przygotowania?

  • wystąpienie n.noun = 1] withdrawal, departure. 2] appearance. 3] (formal) speech