Czy twój komputer dobrze się sprawuje?

  • sprawować ‑wuję ‑jesz impf 1] perform, discharge (duties). 2] wield, exercise (authority)