Czy Tomasz aby o czymś nie zapomina?

aby cond conj (abym abyś aby abyśmy [arch abychmy] abyście) = that, so that, in order to