Czy Tom wciąż jest na pokładzie?

  • pokład mi.noun 1] layer 2] board (on plane) 3] deck (on ship).
  • na płokadzie = on board, on deck