Czy to się często zdarza?(Sentence Note)

  • zdarzyć (-rzę -rzysz) (pf), (impf) zdarzać (archaic) = to grant, bestow. ~się = to happen, occur.