Czy to jest złamane? (Sentence Note)

  • złamany aj = broken
  • złamanie n.noun = a fracture
  • łamać ‑mię ‑miesz impf, pf złamać or połamać (transitive) = to break
  • & się (instranstive) = to get broken, to crack