Czy ta droga zaprowadzi mnie do stacji?(Sentence Note)

zaprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) zaprowadzać = lead, conduct, take to, guide, escort