Czy stałaś się aniołem? (Sentence Note)

  • stać się stanę, ‑niesz (pf), (impf) stawać się staję ‑jesz ‑stawaj = to happen, occur.
  • & Instr = to become