Czy słyszałeś najnowsze wiadomości o wojnie? (Sentence Note)

najnowsze (adjective) = latest, most recent, cutting edge

1 Like